Te versus cafè

Un te? O... un cafè? Sempre han estat dues begudes antagonistes. La primera sempre ha estat millor considerada pels nombrosos estudis que proven les seves propietats beneficioses. La segona, en canvi, compta amb la mala reputació que ha anat adquirint al llarg dels anys, arribant a consisderar-la –fins i tot- com a nociva per a [...]