Les errades més habituals en l’estil esquena

L’estil d’esquena és un estil senzill, ja que no tenim el problema afegit de la respiració -tot i que també s’ha de coordinar- ni es requereix una força addicional, però per l’altra banda, a aquelles persones que no es relaxen del tot a l’aigua i pateixen pors al medi aquàtic, els hi pot suposar un [...]