Quina és la temperatura ideal de les piscines? La pregunta té totes les respostes possibles i a la vegada no en té cap de vàlida. I és que depèn de molts aspectes. L’activitat que es realitzi a la piscina i els usuaris, però, són els factors més importants a tenir en compte.

La Llei que estableix la temperatura per a piscines climatitzades d’ús públic marca una gran diferència de graus entre la temperatura màxima i mínima permeses. Es tracta de l’article 20 del Decret 95/2000 de les “normes sanitàries aplicables a piscines d’ús públic”, que contempla que la temperatura ha d’estar entre 24º i 30º, la temperatura ambient entre 2º i 4º per sobre de la temperatura de l’aigua i una humitat relativa de entre 60 i 70%.

Per tant, el problema de la temperatura ve determinat per les activitats que es portin a terme en cada moment i el tipus d’usuaris que utilitzen les instal·lacions. No és el mateix, doncs, activitats d’entrenament i activitats dirigides, que necessiten una temperatura de l’aigua més baixa, degut a la alta intensitat, que cursets infantils, activitats per a embarassades, disminuïts o gent gran, que necessiten que l’aigua estigui a més graus.

Davant d’aquest mapa aquàtic, cal marcar una temperatura mitja.

Actualment les temperatures marcades al Club Natació Granollers són:

P1 (gran antiga) – entre 27º i 27,5º
La piscina 1 està indicada per entrenaments d’alta intensitat i per això hi ha una temperatura més baixa.

P2 (petita antiga) – aproximadament 30º
La gran majoria d’activitats que es desenvolupen a la piscina 2 són de baixa intensitat i, per tant, se situa en la temperatura més elevada permesa.

P3 (nova) – entre 28,5º i 29º
A la piscina 3 tenim una temperatura intermèdia. És la piscina per nedar sense arribar a un entrenament d’alta intensitat.

P4 (ìscina exterior climatitzada) – entre 27º i 28º/ temperatura ambient
Durant la temporada d’hivern l’aigua d’aquesta instal·lació presenta una gradació intermèdia-alta per contrastar amb el fred que fa a l’exterior. A partir del mes de juny, coincidint amb l’arribada de l’estiu, passa a trobar-se a la temperatura ambient.

Consells pràctics per a minimitzar la sensació de fred que tenim quan entrem a l’aigua:

– Dutxar-se el temps estrictament necessari abans d’entrar a la piscina, ja que l’aigua de la dutxa està calenta. D’aquesta manera evitarem notar tant la diferència de temperatura.
– Esperar entre 5 i 10 minuts abans d’entrar a l’aigua per escalfar el cos i adequar-lo a la temperatura ambient.
– Mullar-se el cos amb l’aigua de la piscina, abans de ficar-s’hi.