Invitacions

 • El soci major de 18 anys disposa de 1 invitació a l’any, que pot sol·licitar en qualsevol moment al Centre d’Atenció al Client
 • La invitació és personal i intransferible, i dóna accés a tota la instal·lació i/o a realitzar una activitat dirigida, sempre i quan el soci hagi realitzat prèviament la reserva a nom del convidat, tramitant-la al Centre d’Atenció al Client.
 • La invitació dóna accés una única vegada a la instal·lació. Un cop el convidat hagi abandonat la instal·lació, no podrà tornar a entrar amb la mateixa.
 • En qualitat de convidat, es podrà fer ús de dues invitacions per any, accedint amb una invitació.
 • No podran fer ús de la invitació:
  • El convidat que tingui una sanció vigent
  • El convidat que anteriorment hagi estat soci del Club i hagi estat sancionat durant els últims dos anys
  • El convidat que tingui una expulsió definitiva