La piscina exterior del Club es tanca quan existeix risc per als usuaris o l’equipament. Les inclemències meteorològiques juguen un paper molt important a l’hora de decidir en quins cassos s’ha de clausurar. Tot i que pugui semblar estrany, la pluja per si sola no és un factor determinant. Els principals punts febles d’aquesta instal·lació són el vent i les tempestes fortes o elèctriques.

Quan plou amb molta intensitat o amb pedra, la piscina es tanca per motius de seguretat, ja que existeix el risc que aquest fenomen pugui ocasionar danys als socis o a la instal·lació. Quan es produeix una tempesta elèctrica també perquè realitzar qualsevol activitat a l’aire lliure és perillós.

Per altra banda, l’aire fort genera complicacions en el sistema que s’utilitza per a mantenir la temperatura de l’aigua estable. La dificultat sorgeix quan la força eòlica fa impossible instal·lar les mantes tèrmiques a la superfície de la piscina per evitar que la temperatura de l’aigua baixi durant les fredes nits d’hivern.

Aquestes estructures tenen un pes molt elevat que fa complicat moure-les en aquestes condicions, i a més existeix el risc de que volin, es trenquin o que algú prengui mal. Així mateix, el vent pot ocasionar problemes a l’hora de recollir-les. Un altre factor a tenir en compte és la direcció en què bufa el vent.

Així, depenent de l’escenari, els tècnics de manteniment del Club prendran una decisió o una altra i determinaran quan és el moment idoni per a retirar les mantes tèrmiques sense que hi hagi risc per als socis i usuaris, ni per a la instal·lació.