Divendres 29 de juny, el Club Natació Granollers va tornar a rebre els alumnes del curs de ‘Formació General en Ciències Aplicades a l’Esport per a entrenadors” (CAD), que en la seva 38a edició organitza el Centre d’Alt Rendiment Esportiu i l’INEFC, amb el suport de Solidaritat Olímpica, organisme depenent del Comitè Olímpic Internacional. Un curs que realitzen entrenadors de diferents Comitès Olímpics Nacionals amb l’objectiu de poder integrar els coneixements adquirits i els mètodes del curs per a adaptar-los a la realitat socioeconòmica de cada un dels seus països. Enguany, han estat entrenadors de diferents disciplines i procedents de 16 països que van visitar el Club, considerat com a referent de gestió i d’entitat formadora i d’alt rendiment esportiu.

Aquesta visita, que forma part del programa d’activitats complementàries del curs, el va servir per tenir una visió real de l’esport a Catalunya. D’aquesta manera, el president del Club, Eduard Escandell, i la directora general, Cristina Corral, van exposar als alumnes el funcionament de l’entitat, tant del punt de vista de gestió com de l’esportiu i social. I van respondre a les inquietuds dels entrenadors del curs, que estan especialitzats en esports com el futbol, atletisme, natació, karate, taekwondo, bàdminton, voleibol, judo, preparació física… i procedeixen de països com Costa Rica, Cuba, Equador, Angola, Brasil, Guinea Equatorial, Perú, Veneçuela… Per al Club, aquest és el cinquè any consecutiu que participa en aquesta dinàmica del curs, col·laborant en aquest procés formatiu per a entrenadors internacionals.