Renovem les cintes i adquirim noves el·líptiques

El proper dijous, 27 de març, es duran a terme treballs de millora a la Sala de Fitness. Aquestes actuacions consistiran en renovar la maquinària cardiovascular, de forma que es canviaran les cintes de córrer, i a més s'ampliarà l'oferta d'el·líptiques amb quatre nous aparells. Aquests canvis comportaran també una reordenació de la Sala de [...]