*MATRÍCULA: 5€ – DESCOMPTE DE 35€ SOBRE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA·
*A PARTIR DEL 18 D’ABRIL I FINS A LÍMIT DE PLACES
*NO ES PODEN ACOLLIR LES PERSONES QUE HAGIN TRAMITAT BAIXA COM A SOCI AMB POSTERIORITAT AL 31 DE GENER DE 2017