Serveis

Seccions esportives

  • Recuperació del taullel informatiu
  • Creació de les comissions de pares de les seccions esportives
  • Creació de la figura del director esportiu
  • Creació d’un nou espai web per a les seccions esportives
  • Millora de la comunicació amb les famílies dels esportistes mitjançant una llista de distribució de mailing
  • Acord de col·laboració amb SingularMatch, per garantir el desenvolupament formatiu i professional dels esportistes