Nota Legal

Club Natació Granollers (en endavant, CNG), amb domicili a Carrer Lluís Companys 8, 08401 Granollers, Barcelona, i correu electrònic comunicacio@cngranollers.org, i amb NIF G-08500670, declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el compliment de les previsions legals que conté el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i als efectes ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a CNG, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

Per tot això, l’informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a CNG.

Les dades de caràcter personal que vostè introdueixi a través de la pàgina web amb adreça www.cngranollers.org, i qualsevol altres dades que pogués facilitar en el futur a CNG, es recullen en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal que és propietat de CNG, que quedarà sota la responsabilitat de l’empresa.

Als efectes de donar compliment al que preveu la LOPD, li comuniquem que CNG és la responsable i destinatària del fitxer en què s’incloguin les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats als efectes en la pàgina web indicada.

En el cas en el qual vostè accedeixi a través del portal als serveis de gestió privada de documents electrònics, s’aplicaran les condicions d’ús, també pel que fa a les polítiques de privacitat, que haurà acceptar per accedir a aquest servei, sense perjudici de que totes les polítiques de privacitat expressades en aquest document siguin aplicables a totes i cadascuna una de les parts de la web.

La finalitat de les dades que vostè facilita a CNG és, en tots els casos, poder ser utilitzats per aquesta entitat per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies dels serveis de gestió privada online de documents electrònics, als efectes de gestionar, administrar i prestar-li els serveis que demani, així com per a activitats de promoció dels seus productes o serveis i per enviar-li informació comercial relacionada amb els nous productes.

Així mateix, la seva acceptació d’aquesta Política de Privacitat suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què CNG pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CNG, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic comunicacio@cngranollers.org, manifestant la seva voluntat.