Benvolgut consoci/consòcia,

Ens plau informar-vos de la nova data de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, prèviament ajornada per la situació epidemiològica, i que tindrà lloc el proper dijous 27 de gener de 2022 a les 19:00hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a sala de gimnàstica ‘Aurora Morata’ del Club Natació Granollers, amb possibilitat de fer-la telemàtica si les condicions sanitàries ho requereixen*.

L’ordre del dia es manté i és el següent:

 1. Informe del senyor president
 2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2020-2021
 3. Declaració d’Utilitat Pública
 4. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2020-2021
 5. Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2021-2022
 6. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021-2022
 7. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.k dels Estatuts
 8. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci
 9. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor
 10. Torn obert de paraules
 11. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

Per assistir a l’Assemblea cal ser soci/sòcia major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci/sòcia i presentar un document personal acreditatiu.

 

* Per tal d’assegurar el dret de reunió i de participació dels socis i sòcies de ple dret, així com per garantir que l’espai on  se celebrarà l’Assemblea sigui l’adequat i compleix amb els  protocols de seguretat del  moment, demanem al soci i sòcia que s’inscrigui abans del 24 de gener, a través de l’àrea d’usuari, per poder tenir una previsió del número d’assistents a la reunió. 

Recordem que l’assemblea va ser convocada el 8 de desembre de 2021, per a ser celebrada el 23 de desembre de 2021, estant la documentació disponible a consulta del soci i sòcia des del 13 de desembre.