Condicions Generals del Xec Regal

El Xec Regal és un document al portador. El posseïdor del Xec Regal serà l’únic responsable del seu ús i custòdia. En cas de pèrdua o robatori, el Xec Regal no es reemborsarà ni es canviarà sota cap circumstància. En aquests supòsits, la presentació del tiquet de compra i/o el comprovant de pagament del Xec Regal no donarà dret al bescanvi o reemborsament del Xec Regal. En casos de deterioració o manipulació del Xec Regal, el personal del Club Natació Granollers es reserva expressament el dret a la seva acceptació.

El Xec Regal atorga exclusivament al seu posseïdor la possibilitat d’adquirir, en funció del valor del mateix, un o diversos productes i serveis que en aquest moment estiguin a la venda al Club Natació Granollers. Per tant, el Xec Regal no podrà, sota cap circumstància, ser canviat per diners o intercanviat per altres xecs regal.

El valor del Xec Regal és el que s’especifica al seu anvers. El Xec Regal podrà usar-se per a efectuar les compres que el posseïdor desitgi fins que el saldo de la mateixa estigui esgotat. El saldo del Xec Regal anirà disminuint a mesura que es vagi usant per a comprar productes i serveis del Club Natació Granollers.