Catàleg

Loading...

Piscina 1 – Interior 25 metres

Dimensions: 25×16,60m Profunditat mínima: 1’80 m Profunditat màxima: 2’10m Número carrers: 8 Climatitzada: Sí Temperatura de l’aigua: 27 -28 ºC Grades: Sí

Loading...

Piscina 2 – Interior 16,6 metres

Dimensions: 16,60x10m Profunditat mínima: 1’10 m Profunditat màxima: 1’10m Número carrers: 5 Climatitzada: Sí Temperatura de l’aigua: 30 -32 ºC Grades: Sí

Loading...

Piscina 3 – Interior 25 metres

Dimensions: 25×16,60m Profunditat mínima: 1’80 m Profunditat màxima: 2’10m Número carrers: 8 Climatitzada: Sí Temperatura de l’aigua: 28 ºC Grades: Sí

Loading...

Piscina 4 – Exterior 50 metres

Dimensions: 50x21m Profunditat mínima: 1’40 m Profunditat màxima: 2’00m Número carrers: 8 -10 Climatitzada: Sí (excepte temporada d’estiu) Temperatura de l’aigua: 25-27 ºC Grades: No

Loading...

Piscina 5 – Exterior 25 metres

Dimensions: 25x11m Profunditat mínima: 1’10 m Profunditat màxima: 1’15m Número carrers: 5 Climatitzada: No Temperatura de l’aigua: 22-25 ºC Grades: No