POLÍTICA DE PRIVACITAT

Campionat Escolar de Natació La Mútua Kids

Mitjançant el present document CLUB NATACIÓ GRANOLLERS i MUTÚA DE GRANOLLERS M.P.S. (en endavant, “LA MÚTUA”) li proporcionen informació bàsica sobre els tractaments que realitzaran les dues entitats sobre les seves dades personals i les dels seus fills, les finalitats d’aquests tractaments, la base jurídica o legitimació sobre els quals es realitzen els esmentats tractaments, els destinataris de les seves dades personals i el termini de conservació de les dades personals, tot això, per tal d’executar la inscripció de participació dels menors en el Campionat de Natació Escolar – La Mútua Kids.

En compliment de la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, a continuació li proporcionem la informació bàsica sobre els tractaments que Club Natació Granollers i la Mútua duran a terme sobre les seves dades de caràcter personal:

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable de Tractament

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (CNG) amb domicili social al Carrer Lluís Companys 8, 08401 Granollers (Barcelona) i CIF G08500670, i

MÚTUA DE GRANOLLERS M.P.S (La Mútua) amb domicili social a la Plaça Pau Casals s/n. 08402 Granollers (Barcelona) i CIF V08423980

Tractaments de dades i les seves finalitats

1 – Gestió de la inscripció de participants en el Campionat de Natació Escolar – La Mútua Kids, amb les següents finalitats:

  • Gestionar la inscripció per a la participació dels menors a la competició de natació escolar.
  • Gestionar qualsevol incidència o reclamació relacionada amb o entre els representants legals dels menors i els Responsables del Tractament.
  • Publicar els llistats d’inscrits i classificacions dels participants en les instal·lacions on es dugui a terme el campionat, així com a internet i les pàgines webs corporatives d’ambdues entitats.
  • Captar, reproduir, utilitzar, publicar i difondre fotografies i vídeos dels menors amb finalitats informatives i de difusió d’activitats, i de l’esdeveniment a través d’internet, les pàgines webs corporatives i xarxes socials de les entitats.

2 – Accions de màrqueting, publicitat i enviament de comunicacions comercials, amb la finalitat d’enviar als usuaris comunicacions comercials per vies electròniques (mms, sms, email, etc.) amb finalitats publicitàries i promocionals sobre productes, serveis, informació, novetats, promocions i esdeveniments de la Mútua i del Club Natació Granollers.

3 – Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar que ser contactat, amb la finalitat de mantenir en una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades a l’oposar-se a l’enviament de comunicacions o sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals.

Legitimació de cada tractament

Les bases legitimadores del tractament de les dades personals són les següents:

* L’execució del contracte d’inscripció.

* L’interès legítim de les entitats respecte al tractament de captació i difusió d’imatges de les imatges dels participants de l’esdeveniment amb caràcter informatiu.

* El Consentiment de l’usuari per a l’enviament de comunicacions comercials amb fins publicitaris i promocionals

* Compliment de l’obligació legal de mantenir la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió segons l’estipulat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal i/o previ requeriment legal, judicial o administratiu, com per exemple, de les forces i cossos de seguretat de l’estat, dels Jutjats i Tribunals o de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Tampoc es preveuen transferències internacionals fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Termini de conservació

Les dades de caràcter personal dels usuaris es conservaran mentre els representants legals dels menors no exercitin el seu dret d’oposició o supressió de les dades personals. En qualsevol cas, les dades personals seran conservades durant els terminis legalment exigibles per a la prescripció de la reclamació d’accions.

Drets

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat respecte als tractaments de les seves dades que realitzem, enviant la seva petició a l’entitat que procedeixi a:

– CLUB NATACIÓ GRANOLLERS a través de l’adreça de correu electrònic protecciodedades@cngranollers.org, o bé per correu postal a l’adreça carrer Lluís Companys 8, 08401 Granollers (Barcelona), acreditant en tots dos casos la seva identitat.

– MÚTUA DE GRANOLLERS M.P.S. a través de l’adreça de correu electrònic dpd@mutua.org o bé per correu postal, a l’adreça Plaça Pau Casals, s/n 08402 Granollers, acreditant en tots dos casos la seva identitat

En el cas que consideri que Club Natació Granollers i / o la Mútua de Granollers M.P.S. no han satisfet correctament l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domiciliada en carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001, Madrid (Madrid).

En virtut del que disposa anteriorment, el signant com a pare/mare o tutor/a legal del menor accepta els tractaments de dades personals efectuats per Club Natació Granollers i la Mútua que es detallen en la Política de Privacitat.

Tanmateix, vostè accepta l’ús de la imatge amb fins informatius i de difusió d’activitats i esdeveniments a través d’internet, les pàgines webs corporatives i xarxes socials per part de Club Natació Granollers i la Mútua.

Per últim, vostè accepta l’enviament de comunicacions comercials per vies electròniques (sms, mms, email, etc.) sobre productes, serveis, informació, novetats, promocions i esdeveniments pel Club Natació Granollers i la Mútua.