Emplena aquest formulari per tal de sol·licitar el canvi a quota social anual.

    Nom (obligatori)

    Cognoms (obligatori)

    Autoritzo, enviant aquest formulari, a què el Club Natació Granollers modifiqui la meva modalitat de pagament i m'apliqui la quota social anual.