BASES LEGALS 

1.- ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

El Club Natació Granollers amb domicili a carrer Lluís Companys, 8 i número identificatiu G08500670 organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, a majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El sorteig s’iniciarà el divendres 8 de març de 2024 entre tots i totes els/les participants a les activitats.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Només podran participar aquells/es participants que hagin assistit alguna de les activitats realitzades durant el Dia de la Dona.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 2 guanyadors/res mitjançant sorteig a realitzar durant el dilluns 11 de març.

La selecció dels/les guanyadors/es i suplents es farà de manera aleatòria a través de la plataforma Sortea2. Sortea2 és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d’això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat dels quals és inalterable per l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

Els/Les guanyadors/res obtindran una sessió de fustateràpia i una altra sessió de fisioteràpia de sòl pelvià.