Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 27 d’abril de 2017 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Informe del senyor President
2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2016
3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2016
4. Ratificació, si s’escau, de les noves quotes per l’any 2017
5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2017
6. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 14.l dels Estatuts
7. Torn obert de paraules
8. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

LA JUNTA DIRECTIVA

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu