Preguntes Freqüents

Sí, però sempre fent una reserva online o bé contractant una plaça VIP. Tots els socis poden accedir gratuïtament a les més de 130 activitats dirigides programades en la graella horària. La reserva a una activitat es pot tramitar fins a 7 dies d’antelació a la realització de la classe, sempre i quan hagin passat 3 hores de l’inici de l’activitat, i no es podrà reservar passada l’hora d’inici de la mateixa.
Les reserves online es poden realitzar des de qualsevol dispositiu personal amb connexió a internet o mitjançant el punt de reserva electrònica ubicat a la instal·lació. Cada soci disposa d’un codi personal i intransferible amb el què pot accedir al programa online que permet fer les reserves. L’activitat de Gent Gran no cal fer reserva. Pel que fa a la plaça VIP es poden contractar al Centre d’Atenció al Client o al Fitness.
El codi està format per un nom d’usuari i una contrasenya. El nom d’usuari és el teu DNI (sense la lletra final) i la contrasenya l’any del teu naixement (4 dígits). Recomanem que, per motius de seguretat, un cop que hagis accedit al teu compte per primera vegada, canviïs la teva contrasenya.
Cada soci pot tenir 7 reserves actives durant 7 dies, permetent així la possibilitat de reservar més d’una activitat al dia.

Si no pots fer ús de la teva plaça, cancel·la la reserva via online, per a què un altre usuari pugui beneficiar-se’n. Pots cancel·lar-la en qualsevol moment i com a màxim amb 45 minuts d’antelació de l’inici de la classe. El fet de no cancel·lar les classes serà penalitzat amb 7 dies sense poder fer reserves. Això no inclou les places VIP.

No, les reserves són personals i intransferibles.
És obligatori ser puntual, ja que la reserva quedarà anul·lada si no hi ha registre d’accés a la instal·lació 5 minuts abans d’iniciar la sessió reservada. En aquest cas, perdràs la teva reserva. Per respectar el bon funcionament de l’activitat, no es permetrà entrar a la classe passats els 5 minuts.
Si no hi ha registre d’accés a la instal·lació 5 minuts abans d’iniciar la sessió reservada, hauràs perdut la teva plaça. No obstant i en el cas que hi hagi plaça lliure a l’activitat, podràs accedir en els primers 5 minuts. Passat aquest temps, no podràs accedir-hi, per tal de respectar el bon funcionament de l’activitat.
En el cas de no poder fer reserva online (perquè no hi ha places disponibles), podràs apuntar-te a la pissarra habilitada a tal efecte a cada una de les sales, fins a 15 minuts abans de l’inici de l’activitat i en estricte ordre d’arribada, per tal de què si queda alguna plaça lliure passats els 5 minuts de l’inici de l’activitat, pugui ser ocupada pel primer de la llista, i així respectivament. La inscripció a la pissarra és personal i en cap cas es permet que un soci apunti a la pissarra un o més socis que no estiguin presents a la sala. Les sessions de Gent Gran i els socis amb plaça VIP no cal que realitzin reserva online.
Sí, mitjançant la plaça VIP (3€ al mes per 1 activitat a la setmana). D’aquesta manera sempre t’asseguraràs que tens plaça a l’activitat. No obstant, tingues en compte que, per tal de respectar el bon funcionament de l’activitat, no es permetrà entrar a la classe passats els 5 minuts.

La plaça VIP és una plaça fixe a una activitat. La pots contractar per 3,47€ al mes per activitat.

La plaça VIP pots contractar-la al Centre d’Atenció al Client o al Fitness.